Ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić održao je jučer sastanak sa načelnicima i predstavnicima općina Ilijaš, Trnovo, Hadžići, Vogošća i Ilidža.

Predstavnici Ministarstva i općina su tom prilikom obavili preliminarne razgovore o programu utroška namjenskih sredstava Kantona Sarajevo u oblasti šumarstva.

Kako je dogovoreno, općine će Ministarstvu dostaviti svoje projekte za izgradnju šumskih puteva i druge šumske infrastrukture, te jačanja funkcije protivpožarne zaštite.

Ovi projekti,  pored primarne svrhe,  imaju za cilj i razvoj ovih dijelova Kantona Sarajevo, istaknuto je.

Share.

Comments are closed.