Općinski načelnik Akif Fazlić održao je sastanak sa predstavnicima Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Ilijaš, te predstavnicima JKP Vodostan Ilijaš, JP Elektroprivreda BiH, KJKP Toplane, KJKP Sarajevogas, BH Gas i DD BH Telecom.

Tema sastanka bila je implementacija programa uz pomoć kojeg će se elektronski pribavljati saglasnosti u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

Zakonom o prostornom uređenju KS u postupcima izdavanje dokumentacije o građenju, propisana je obaveza organa koji izdaje dokumentaciju o građenju, pribavljanja svih saglasnosti, između ostalog i infrastrukturnih preduzeća, po službenoj dužnosti. Istim zakonom utvrđeni su i rokovi svih učesnika u postupku, za izdavanje potrebnih saglasnosti.

Općina Ilijaš je i prije stupanja na snagu novog zakona pribavlja sve saglasnosti po službenoj dužnosti. Uspostavljena je dobra saradnja i komunikacija sa svim učesnicima u postupcima koji se vode u službi nadležnoj za izdavanje dokumentacije o građenju, ali brzina rješavanja zahtjeva nije dostigla zakonom utvrđeni rok.

Cilj uvođenja novog programa je što kraći rok za izdavanje dozvola i brza usluga za građane.

U cilju dobijanja što brže usluge, Općina je pokrenula aktivnosti na kupovini licence koja bi omogućila komunikaciju i pribavljanje saglasnosti putem interneta. Kako bi sistem u potpunosti funkcionisao potrebno je da se u proceduru nabavke istog programa uključe i infrasturkturna preduzeća.

Na sastanku je bilo riječi o ideji i mogućnostima za otvaranje centra komunalnih usluga na području općine Ilijaš, koji bi riješio građane komplikovanih procedura, omogućio plaćanje računa na jednom mjestu, te izdavanje saglasnosti i potvrda.

izvor: ilijas.ba

Share.

Comments are closed.