Tužilaštvo BiH je ozbiljna institucija koja bi svoj rad trebala obavljati maksimalno profesionalno i u

upotrebu suvremenih tehnologija jer od njihovog rada zavise ishodi mnoštva sudskih procesa,

kažnjavanje počinioca krivičnih djela, oslobađanja nevinih, ljudske sudbine.

Da ipak nije tako pokazalo je jučerašnje suđenje u slučaju “Čemerno” u kojem je na pitanje sudije Halila

Lagumdžije tužilac Vladimir Simović odgovorio da Tužilaštvo nije snimilo ni jednu izjavu od 120 svjedoka

koje planira izvesti u ovom slučaju jer “nemaju tehničke mogućnosti”. Ovome je prethodila tvrdnja

zaštićenog svjedoka “A” da nije naveo neke činjenice koje stoje u zapisniku. To se posebno odnosilo na

činjenicu da je svjedok negirao da je pri davanju izjave spominjao sporogoreći štapin, što je navedeno u

izjavi. Na ovo je odbrana uložila prigovor na navedeni zapisnik jer, po njima, nije urađen po ZKP-u, po

kojem bi trebalo da sadrži pitanja i odgovore. Svoj iskaz svjedok je dao u oktobru 2017. godine, približno

u vrijeme kada su svoje iskaze davali i drugi svjedoci Tužilaštva koji su do sad izvođeni da svjedoče.

Svjedok “A” je u svom svjedočenju naveo da je bio učesnik akcije na Čemernu gdje su se vodile žestoke

borbe. Rekao je da je tom prilikom vidio pet ubijenih muškaraca i jednu ženu, ali da nije vidio kako su

stradali. Odbrana optuženih je primjetila kako se svjedok ne sjeća kojoj jedinici je u to vrijeme pripadao

niti ko mu je bio komandir, ali se jasno sjeća najsitnijih detalja od 10 juna 1992. godine. Ovaj svjedok je

također izjavio da je prije rata bio u zatvoru zbog ubistva.

Suđenje se nastavlja 7. februara saslušanjem zaštićenog svjedoka “I”.

Share.

Comments are closed.