Obavještavamo Vas da Služba za laboratorijsku dijagnostiku JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo od ponedjeljka, 18. marta 2019. godine radi punim kapacitetom. Reagensi kojih nije bilo dovoljno u prethodnom periodu, a koji su potrebni za biohemijsku analizu nabavljeni su nakon provedenog Zakona o javnim nabavkama. Građanima Kantona Sarajevo će u budućnosti u ovom segmentu biti pružena kompletna zdravstvena zaštita.

Share.

Comments are closed.