Snižena cijena centralnog grijanja

KJKP Toplane snizilo je za 2,3 % cijenu centralnog grijanja za sve kategorije korisnika u KS-u. Iz ovog preduzeća naglašavaju da se nova cijena grijanja primjenjuje od 1. januara ove godine.

– Vlada KS-a donijela je Odluku o visini tarifnih stavova KJKP Toplane kojom su utvrđene nove cijene grijanja za sve kategorije korisnika, snižene za 2,3 posto u odnosu na dosadašnje. Ovom odlukom izvršeno je usklađivanje cijene grijanja sa trenutno važećom cijenom prirodnog gasa za naredni period, kazali su u Toplanama.

Korisnici stambenog prostor površine 60 metara kvadratnih od 1. januara će u sezoni grijanja (oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart, april) plaćati 127,9 KM, a van sezone grijanja (maj, juni, juli, august, septembar) 36,7 KM. Za stambeni prostor površine 100 metara kvadratnih, u sezoni grijanja, bit će potrebno izdvojiti 213,2 KM, a van sezone 61,2 KM.