U četvrtak 15. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš zakazana je za  28. decembar (ČETVRTAK) 2017. godine sa početkom u 10:00h.

Dnevni red:1.

1.Vijećnička pitanja i incijative

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 14. sjednice

3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018. godinu

4.Prijedlog Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu

5. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu

6.Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnjem planu gospodarenja privatnim šumama za 2018. godinu

7.Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnjem planu realizacije šumskoprivredne osnove za ŠGP „Gornjebosanskog“-dio i ŠGP „Bistričko“-dio u 2018. godini

8.Prijedlog Odluke o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva

9. Nacrt Odluke o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova na području općine Ilijaš

10.Nacrt Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. godine

11. Prijedlog Odluke o : Usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alića Gaj“ i Provođenje izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alića Gaj“

12. Prijedlog Odluke o : a) usvajanju Regulacionog plana „Apartmansko naselje Sovrle 2“-Ilijaš i b) provođenje Regulacionog plana „Apartmansko naselje Sovrle 2“-Ilijaš

13.Prijedlog Odluke o povjerenju vršenja poslova Pravobranilišta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

14.Prijedlog Odluke o usvajanju „Strategije prema mladima općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018-2020.“

15. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:

  1. Broj: 06/1-31-2731/17
  2. Broj: 06/1-31-2864/17

16. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja

17. Informacija Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2017.godinu, predviđene su za kraj 15. Sjednice Općinskog vijeća Ilijaš.