XXIV izvještajna Skupština CK Ilijaš, održat će se u sali Općine Ilijaš 29.03.2018. (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:

 1. Otvaranje sjednice, pozdravna riječ i izbor radnih tijela Skupštine:
 • Radno Predsjedništvo
 • Verifikaciona komisija
 • Izbor zapisničara
 • Ovjerivač zapisnika
 1. Izvještaj Verifikacione komisije
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
 4. Usvajanje izvještaja o radu za 2017. godinu
 5. Usvajanje programa rada za 2018. godinu
 6. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta CK Ilijaš – usaglašavanje sa Statutom CK Federacije BiH
 7. Usvajanje izvještaja Nadzornog odbora i finansijskog izvještaja za 2017. godinu
 8. Usvajanje finansijskog plana za 2018. godinu
 9. Razno

 

 

 

Share.

Comments are closed.