MJESTO ZA REKLAMU

U četvrtak 26. aprila će biti održana 19. Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš sa sljedećeim dnevnim redom:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 18. Sjednice
 3. Prijedlog Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednnoj proizvodnji na području općine Ilijaš.
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na lokalitetu „Šabanci „
 5. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog zemljišta
 7. Izvještaj o radu Pravobranilaštva KS za Općinu Ilijaš za 2017. Godinu
 8. Prijedlog Zaključk akojim se usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU“KSC i Radio Ilijaš“
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU“KSC i Radio Ilijaš“ za 2018. godinu
 10. Izvještaj o radu i poslovanju JKP“Vodostan“
 11. Informacija iz oblasti zdravstva
Share.

Comments are closed.