Javna rasprava na Nacrt Regulacionog plana “Banovac” održana je danas u sali Općinskog vijeća Ilijaš. Podsjećamo, Prvi Javni uvid na Nacrt Odluke o usvajanju Izmjene i dopune Regulacionog plana “Banovac” i Nacrt Odluke o provođenju Izmjene i dopune Regulacionog plana “Banovac” održan je 09. novembra 2018. godine, te je isti izložen i na web stranici Općine Ilijaš www.ilijas.ba.

Raspravi su prisustvovali  predstavnici Općine Ilijaš, predstavnici mjesnih zajednica, kao i načelnik Općine Ilijaš koji su iznijeli svoja zapažanja, sugestije, prijedloge i kritike predloženog nacrta i izmjena koje su njim planirane.

Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Meliha Avdibegović upoznala je prisutne sa izmjenom Regulacionog plana „Banovac“.

„Za izmjenu već postojećeg Regulacionog plana „Banovac“ koji je usvojen 2011. godine bilo je nekoliko motiva i evo danas imate priliku to i pogledati. Navest ću dio onih koji su poslužili da pokenemo incijativu i tom izmjenom će se stvoriti uslovi da se započete aktivnosti koje smo planirali i prethodnim budžetom ali i ovim realizuju i samim tim završe. Na samom početku navest ću kompleks Sportsko-rekreativnog centra na Banovcu, zatim prethodnim planom smo planirali jedan ugostiteljski objekat, međutim on će biti zamijenjen objektom za potrebe Gradskog stadiona sa svim sadržajima i tribinama. Kompletan kompleks Sportsko-rekreativnog centra na Banovcu ostao je kao jedna parcela i u okviru istog zavisno od naše potrebe realizovat će se određeni sadržaji na tom prostoru. Kao što vidite imamo veliki stadion za nogomet i pomoćni stadion koji je prikazan i to će najvjerovatnije tako ostati, dok će se u narednom periodu  sigurno pojaviti i potrebe za teniskim igralištem, ali i atletska staza. U prvobitnom konceptu plana bio je planirana i izgradnja bazena, međutim mi smo se usaglasili da se ta lokacija bazena prenese na neko bolje mjesto“, istakla je Avdibegović.

Zainteresovani građani, pravna i fizička lica, vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora u obuhvatu Regulacionog plana Banovac, mogli su da izvrše uvid u Nacrt plana, da se uključe u Javnu raspravu, te da dostave pismene prijedloge, primjedbe i sugestije. Isti su se dostavljali Općini Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša koja organizuje i sprovodi javnu raspravu.

Share.

Comments are closed.