MJESTO ZA REKLAMU

Projekat sanacije mosta preko rijeke Ljubine na magistralnoj cesti M-18.0 je projekat čiji je investitor JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo. Izvođenje radova na ovom projektu dodijeljeno je kompaniji Hering d.d. Široki Brijeg, dok usluge nadzora izgradnje vrši Divel d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova je 330.000,00 KM, a rok izvođenja je tri mjeseca.

Kada je riječ o tehničkom opisu radova, na osnovu baze podataka iz 1998. i 2004. god., Izvještaja o ispitivanju kvaliteta ugrađenog materijala, kao i na temelju detaljnog stručnog pregleda projektanata sanacije, postojeći most je rangiran kao „znatnije oštećen objekat“.  Nakon   pregleda stručnjaka Investitora, JP Ceste Federacije BiH, konstatovano je da je stanje rasponske konstrukcije (ploče mosta) takvo da nikakva sanacija ne bi dala željene rezultate te da se ista mora ukloniti i zamijeniti novom. U toku izvođenja uvidjelo se da i stubovi mosta nemaju dovoljnu nosivost pa je odlučeno da se napravi potpuno novi  most na istoj lokaciji,  odgovorili su na naš upit o ovom projektu iz JP Ceste FBiH.

Share.

Comments are closed.