U utorak javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu

Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj sjednici održanoj dana 30. novembar 2017. godine usvojilo je Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu, te iste uputilo u javnu raspravu do 15.12.2017. godine, s ciljem izrade prijedloga Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu i prijedloga Odluke o izvršavanju budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.

 U skladu sa zaključcima Općinskog vijeća Ilijaš javna prezentacija Nacrta Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu obavit će se dana 05.12.2018. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Općinskog vijeća Ilijaš, obavještavaju iz Općine Ilijaš.

 Prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati do 18.12.2017. godine, putem prijemne kancelarije ili na e-mail: finansije@ilijas.ba.