MJESTO ZA REKLAMU

Radno – konsultativni sastanak čiji inicijator je World Vision -međunarodna organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje posvećena radu s djecom, porodicama i zajednicama kako bi prevazišli siromaštvo i nepravdu održan je u Općini Ilijaš.

Teme na inicijalnom sastanak bile su predstavljanje tehničkih programa World Vision-a BiH, definisanje članstva i uspostava strukture multidisciplinarnog tijela i procjena trenutnog stanja na polju referalnih mehanizama za zaštitu djece od nasilja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš, predstavnici dvije osnovne škole, VII Policijske uprave Ilijaš, Doma zdravlja Ilijaš i Centra za socijalni rad Ilijaš.

Kako bi se osiguralo uspješno uspostavljanje multidisciplinarnog tijela u zajednici od velike važnosti je da u aktivnosti projekta budu uključeni predstavnici svih relevantnih institucija, ustanova i organizacija koje u svom svakodnevnom radu doprinose prevenciji nasilja nad djecom i zaštiti djece.

Sanjin Gijo, koordinator projekta Jačanja sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na loklanom nivou, kazao je kako uobičajeno na prvom sastanku rade procjenu inicijalnog stanja kako bi utvrdili postojeće mehanizme i kako ne bi stvarali paralelizme, već nadogradili aktivnosti i odredili jasnije korake u daljem radu.

“Velika olakšica nam je što je Općina Ilijaš iskazala interes za izradu posebnog strateškog dokumenta kojim će se urediti zaštita djece. Tim činom praktično je napravljen ogroman iskorak. Naš zadatak za naredni period je da formiramo radna tijela i krenemo konkretno u izradu strateškog plana. Radno tijelo će činiti predstavnici svih ustanova i institucija, s tim da u narednom periodu planiramo uključiti i nevladin sektor, predškolske i srednjoškolske ustanove, te vjerske ustanove, dakle sve ključne aktere koji u svom domenu mogu doprinjeti izradi strateškog plana”, rekao je Gijo.

Od aprila 2018. godine Međunarodna organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje World Vision u partnerstvu s UNICEF-om BiH implementira jednogodišnji projekat Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.