Usvojen Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018.godinu u iznosu od 16.220 000,00 KM

Na novembarskoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš održanoj ovog četvrtka usvojen je jednoglasno Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu u iznosu od 16 miliona 220 hiljada KM, kao i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, koja su se odnosila na pitanja o infrastrukturnim projektima u MZ na području općine Ilijaš,  pomoćnica načelnika u Službi za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš Merima Osmanović obrazložila je Informaciju o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za devet mjeseci 2017. godine.  U ovom periodu ostvareni su prihodi  od 11. 204.877 000 KM što je 75 posto planiranih. Ostvareni izdaci iznose 6.815.172,00 KM što je 45 posto planiranih te je ostvareni suficit 4.389.705,00 KM. Nakon što je informacija primljena k  znanju,  načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić upoznao je prisutne sa Nacrtom Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.

-Projicirani prihodi Nacrtom Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu iznose 16.220 000,00 KM., od toga vlastiti prihodi iznose 9.235 000,00 KM, a kapitalni grantovi od viših nivoa vlasti odnosno Kantona Sarajevo iznose 5.160 000 KM, a koja se odnose na sredstva za realizaciju projekata: I faza Vodoopskrbni sistem Vrutak –milion KM, rekonstrukcija taložnica na filter postrojenju gradskog vodovoda Karašnica i rekonstrukcije JKP Vodostan –pola miliona maraka. Planiran je i projekat filter postrojenja za uklanjanje mutnoće na izvorištu Sokolina Srednje 300 000 KM, uređenje korita rijeka 280 000 KM, zaštita vodotoka KS, sanacija i adaptacija KSC Ilijaš, sanacija deponije u Lješevi, izgradnja putnih komunikacija u industrijskoj zoni Luka, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, rekonstrukcija puta Vlaškovo-Gornja Karaula, spomen obilježje Misoča projekti su čija je ralizacija u planu sljedeće godine, navedeno je, između ostalog u tekstu Nacrta Budžeta.

Nakon što su vijećnici podržali usvajanje Nacrta Budžeta uslijedit će javna prezentacija ovog dokumenta, kao i javni uvid i rasprava od 01. do 15. decembra na kojoj  će se usaglašavati detalji i primati primjedbe i ideje za konačan prijedlog Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu koji bi trebao biti usvojen na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš. . Vijećnici su razmotrili i podržali nekoliko prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta: Junakovac, Sokolina, Crepala,  Ajkunino vrelo, Jasikovac i Kokočino vrelo uz inicijative da se pokrenu procedure i za zaštitu ostalih izvorišta na području općine Ilijaš.

Vijećnici su  usvojili i prijedloge odluka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta na području općine Ilijaš-mHE Podlugovi  i mHE Ljubnići. Saglasnost se daje privrednom društvu „SARAJEVO INTERNATIONAL“ d.o.o. Sarajevo,  uz određene uslove i to: nema plavljenja površina izvan vodnog pojasa, nema promjena u kvaliteti vode, nema ugrožavanja socijalno-kulturnih resursa, nema relokacije stanovništva, nema izmjena postojećih saobraćajnica, da je osigurana zaštita flore i faune i da se uz prostor akumulacije uredi komunalna infrastruktura. Saglasnost je uslovljena uplatom jednokratne naknade u iznosu od 200.000,00 KM u korist Budžeta Općine Ilijaš kao garant za ozbiljnost izvršenja obaveza. Ove projekte vijećnicima je prezentirao predstavnik Projektne kuće koja je radila izradu projekata  Edhem Bičakčić.

Vijećnici su podržali Odluku o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Gornji Kadarići“ – Ilijaš. Prijedlog Odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ – Ilijaš po skraćenom postupku.  Vijećnici su dali podršku  i prijedlogu Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Ilijaš“, po skraćenom postupku.  Odluka o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog  “PDI Bosna“ po skraćenom postupku također je dobila potrebnu većinu. Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Banovac“.

Strategija prema mladima jedan je od najvažnijih strateških dokumenata, kojim lokalna zajednica jasno definiše probleme i potrebe mladih ali i metode i aktivnosti u njihovom rješavanju. Na području općine Ilijaš živi oko 4.500 mladih ljudi, što čini veoma značajan broj od ukupnog dijela stanovištva Općine. Stoga, od izuzetne je važnosti omogućiti mladima sistemsku, organizovanu i stalnu podršku u svim oblastima društvenog života. Izrada strategije prema mladima dio je političkog procesa i predstavlja izraz spremnosti Općine Ilijaš za promicanje promjena u kojima će sudjelovati stručnjaci i naučnici koji mogu doprinijeti razvoju mladih u Općini Ilijaš i omogućiti njihovo uključivanje u društveno-političke tokove kao aktivnih i odgovornih građana zajednice. Nacrt Strategije prema mladim Općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018.-2022. stavlja se na javnu raspravu u periodu od 01.12.2017.-15-12-2017. godine, a sve prijedloge primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u Službu za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica.

Snimak cijele sjednice poslušajte sutra od 13 sati u programu Radio Ilijaša.