Veseli čas sa Kiketom

  1.  Zabava i druženje   sa Kiketom u četvrtak 09.11.

2017.  godine u kino sali Ilijaš.

Veseli čas sa Kiketom će biti održan u dva termina  u 11 :00 i u 13:00 sati . Ulaz 3 KM.

Najmlađi će imati priliku družiti se sa poznatim prijateljem djece Mirsadom Avdagićem Kiketom.

Druženje  će  biti edukativno -zabavnog karaktera.