U toku je završna faza izgradnje filter postrojenja vodovoda na izvorištu Sokolina u Srednjem. Na bazi postojećih podataka o izdašnosti vrela projektovan je kapacitet postrojenja od 15l /s sa takvim tehnološkim rješenjem koji omogućava dogradnju objekta sa dodatnim filterskim modulom. S obzirom na to da se na slivnom području nalazi još ne kaptiranih vrela kao što je Perila koji mogu biti predmet istraživanja i korištenja u budućnosti u svrhu dobijanja dodatnih količina vode.

Ovo je veoma značajan  projekat  jer se izgradnjom ovog postrojenja uklanja mutnoća iz vode koja se često javlja nakon obilnih padavina i činjenicu da se pozicija kaptaža nalazi uz potok Rača, uz užu zaštitnu zonu vrela lociran je makadamski šumski put te se na istom području vrši eksploatacija šume što su faktori koji nepovoljno utiču na kvalitet i zdravstvenu ispravnost vode. Izgradnjom postrojenja stvaraju se pretpostavke za kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne vode bez obzira na vremenske uslove i već pomenute nepovoljne utjecaje na izvorište.

Sami radovi na izgradnji filter postrojenja su u završnoj fazi, a rok za izvođenje radova je 19. decembar 2018. godine.

Share.

Comments are closed.