U kabinetu načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića održan je radni sastanak sa direktorom Zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo Nerminom Dacićem.

Sastanku su, osim načelnika,  prisustvovali pomoćnica u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić i šefica odsjeka za geodetske poslove i katastar Općine Ilijaš Nizama Mališević, te saradnici direktora Zavoda Mirha Šabanović i Pavle Mašić.

Tema sastanka bila je izrada Projekta sanacije, konzervacije i revitalizacije historijskog područja Starog grada Dubrovnika.

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa je po Javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta dobio grant za izradu pomenutog projekta. Cilj sastanka je bio da se Općina Ilijaš upozna sa dosadašnjim aktivnostima na izradi projekta, te je dogovoren okvir za buduću saradnju na izradi i implementaciji projekta.

Predstavnici Zavoda istaknuli su da se radi o vrijednom historijskom lokalitetu, koji je od ranog srednjeg vijeka, kasnog srednjeg vijeka, preko perioda osmanske uprave, sve do početka 20. vijeka predstavljao važno središte na ovom području.

Prema nepotvrđenim podacima u neposrednoj blizini Starog grada Dubrovnika nalaze se ostaci iz neolitskog perioda. Također, uzimajući u obzir činjenicu da kanjon rijeke Misoče spada u kategoriju prirodnog naslijeđa sve dovoljno govori da se radi o značajnom turističkom i ekonomksom potencijalu koji treba iskoristiti, a ovaj projekat je upravo baziran tako da bude samoodrživ.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.