Dana 03.07.2020 godine održana je Javna rasprava za nacrt regulacionog plana ” Lješevo – Željeznička stanica “. Granica koja obuhvata plan se nalazi između regulacionog puta i željezničke stanice površine 5,2 ha, ukupne dužine 1608 m, širine od 54-134 m.

Cilj ovog plana je urbano uređenje navedenog plana koji će predstavljati centar naseljenog mjesta, stvoriti planski osnov za rekonstrukciju željezničke stanice, izgradnju autobuskog terminala i podvožnjaka, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sadržaja društvene infrastrukture kao i izgradnju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture. Planirana je veza između regionalnog puta R445 Sarajevo-Ilijaš-Kakanj i lokalne saobraćajnice Stari Drum u vidu pješačke komunikacije, ostvarene podhodnikom ispod dvokolosječne željezničke pruge Šamac-Sarajevo.

Osnovni koncept prostorne organizacije, površine razmatrane ovim planom, zasnovane su na :

– izmjeni postojećeg saobraćajnog koncepta
– formiranje centra naselja uz mogućnost zadržavanja postojećih poslovnih objekata do realizacije planiranog Urbanističkog rješenja, koja predviđa zamjensku izgradnju za sadržaje i planiranje novih sadržaja centralne djelatnosti
– postojeća jednokolsječna magistralna željeznička pruga Šamac – Sarajevo, je planirana kao dvokolosječna pruga, sa lijeve strane za pravac Šamac-Sarajevo. Predviđen je podhodnik ispod željezničke pruge.

Planirana je rekonstukcija regionalnog puta R 445 uz dodavanje potrebnih saobraćajno- tehničkih elemenata za realizaciju autobuskog terminala sa okretnicom i rekonstrukcija saobraćajnice Stari Drum.

Kako se radi o prostoru na kome se nalazi željeznička stanica i planirani autobuski terminal sa okretnicom, što podrazumjeva svakodnevnu frekvenciju stanovništva u istom treba obezbjediti kako sadržaje komplementarne samoj lokaciji (kupovina karata za gradski prevoz, trgovačke i uslužne sadržaje), tako i ostale sadržaje centralne djelatnosti.
Ispred zgrade željezničke stanice, koja je predviđena za rekonstrukciju u postojećim gabaritima, planirana je izgradnja staničnog trga sa odgovarajućom urbanom opremom.

Na mjestu postojećih poslovnih objekata, predviđena je zamjenska izgradnja za postojeće objekte, u vidu savremenog trgovačko-uslužnog centra BGP 527 m2.

Na prostoru od benziske pumpe i granice prema Visokom predviđeno je 5 građevinskih parcela za izgradnju centralne djelatnosti ukupne BGP-e 600 m2 i parking prostora sa 20 parking mjesta.

U ulici Stari Drum na slobodnoj lokaciji predviđena je izgradnja objekta individualnog stanovanja.Predviđeno je opremanje područja potrebnom mrežom komunalne infrastrukture, te povezivanje infrastrukture sa okruženjem.

Izvor.ilijas.ba

Share.

Comments are closed.