Program ovogodišnjeg izdanja festivala „Majske muzičke svečanosti“ će obuhvatiti dva koncerta Odsjeka za klavir Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Prvo predstavljanje studenata će biti upriličeno u ponedjeljak, 31. maja 2021. godine, u Koncertnoj sali „Cvjetko Rihtman“ (Sala Srednje muzičke škole) u 19 sati. Tom prilikom će nastupiti Esma Babić, Amina Mujalo i Amila Rančić, studentice u klasi prof. mr. Višnje Bakalar, Nadir Hošić, student prof. mr. Dragana Opančića, te Josipa Bošnjak, Sara Ljevak i Selma Teskeredžić, studentice doc. mr. Azre Medić.

Esma Babić, studentica druge godine, će izvesti „Sinfoniju“, prvi stav iz Partitire BWV 826 u c molu Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750), kompozicije koja se strukturno oslanja na baroknu svitu, instrumentalnu višestavačnu formu sastavljenu od niza stilizovanih plesova, čiji je odnos definisan načelom kontrasta i tonalitetnim jedinstvom. Ipak, implementiranjem sinfonije kao početnog stava, narušena je uobičajena struktura barokne svite. Sinfonia, u bachovskom značenju, predstavlja troglasnu invenciju, polifoni oblik baziran na imitacionom postupku i višestrukoj kontrapunktskoj obradi tematskog materijala.  

Nadir Hošić, student drugog ciklusa studija, će se predstaviti interpretacijom Koncerta BWV 974 u d molu Johanna Sebastiana Bacha, koji predstavlja transkripciju Koncerta za obou S D935 Alessandra Marcella. Ovo djelo, etablirano u pijanističkom repertoaru, spada u niz Bachovih aranžmana koncerata venecijanskih  baroknih kompozitora priređenih za izvedbu na čembalu i orguljama.

Na programu će se naći i dvije kompozicije iz opusa Frédérica Chopina (1810-1849), afirmatora poljskog muzičkog romantizma, čiji je stvaralački fokus bio dominantno usmjeren ka klavirskom repertoaru. Značajan reprezent njegovog izraza su nokturna, klavirske minijature melanholične evokacije, pisana muzičkim jezikom karakterističnom po razvijenoj melodiji koju podupiru razlomljeni akordi, čime se ostvaruje ekspresivna gradacija i produbljuje lirska esencija. Chopinov „Nocturno“ br. 20 op. posth. u cis molu će svirati Amina Mujalo, studentica treće godine, nakon čega će se predstaviti apsolventica Amila Rančić izvedbom prvog stava „Allegro maestoso“ iz Sonate br. 3 op. 58, baziranog na suprotstavljanju tematskog materijala, čije sukobljavanje gradi gusto muzičko tkivo.

Na „chopinovsko romantičko ozračje“ nadovezuje se “Petrarkin sonet” 104, S. 161 br. 5 u E duru Franza Liszta (1811-1886) u interpretaciji Amile Rančić. Djelo je programskog karaktera, te se oslanja na sonet  „Ne nalazim mira“ („Pace non trovo“) italijanskog renesansnog pjesnika Francesca Petrarce (1304-1374). U artikulaciji vanmuzičkog predloška, Liszt prelazi granicu pukog dočaravanja sentimenta poezije, nastojeći da stvori vlastitu interpretaciju pročitanog i doživljenog kroz koju provlači elemente subjektivne ispovijesti. Zbunjenost i emocionalna labilnost lirskog subjekta ogleda se u brzim promjenama raspoloženja, postignutih neočekivanim harmonijskim pomacima, dok se ekspresivna uvjerljivost postiže virtuoznošću i obogaćivanjem klavirske tehnike.

Josipa Bošnjak, studentica prve godine, će se predstaviti izvedbom Etide op. 33 br. 8 u g molu ruskog kompozitora Sergeja Rahmanjinova (1873-1943), djela izražene liričnosti i melodioznosti koja u svom intenzitetu postepeno kulminira, dok će studentice treće godine Sara Ljevak, Selma Teskeredžić i Amina Mujalo svirati etide iz op. 8, nastale u ranoj stvaralačkoj fazi Aleksandra Skrjabina (1871-1915), koje predstavljaju njegov svojevrsni pijanistički manifest. Skrjabinov opus, prepoznatljiv po ekstatičnosti, ritmičkoj složenosti i smjeloj upotrebi harmonijskih sklopova, odraz je njegovog etičkog razumijevanja muzike u kojoj vidi moć duhovnog preporoda čovječanstva.

Shodno epidemiološkim mjerama i naredbama nadležnih institucija, broj posjetilaca će biti ograničen. Ulaz na koncert je besplatan uz obaveznu rezervaciju koju je moguće izvršiti telefonom na 062 204 906 ili e-mailom: koncertna.sezona@mas.unsa.ba. S obzirom na pomenuta ograničenja, ovaj događaj moći će se pratiti uživo putem zvaničnog YouTube kanala Koncertne sezone MAS.

Share.

Comments are closed.