U ponedjeljak 17. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Općinsko vijeće Ilijaš
????????????????????????????????????

U ponedjeljak 30. maja 2022. godine sa početkom u 10:00 sati bit će održana 17. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Pred vijećnicima će se, između ostalih, naći i sljedeće tačke dnevnog reda: Informacija u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za 2021. godinu, Informacija iz oblasti šumarstva, Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš  za prva tri mjeseca 2022. godine. Odlučivat će se i o Prijedlogu Zaključka kojim se usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš” za 2021. godinu i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada ove Ustanove. Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2022. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zakljičivanje Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga, Prijedlog odluke o povjeravanju, korištenju i davanju na upravljanje pumpne stanice u naselju Kadarići.

Na samom kraju sjednice, vijećnici će raspravljati o Prijedlogu odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije “Kamenica”, Prijedlogu zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za re/integraciju bh. državljana koji se vraćaju na osnovu sporazuma o readmisiji na području općine Ilijaš za period 2021.-24. godina, te Prijedlogu odluke o otvrđivanju javnog interesa.

Prethodni članakKK Mladost u subotu domaćin ekipi Koš iz Sarajeva
Naredni članakOpćinska izborna komisija Ilijaš: Javni oglas