U srijedu, 30. januara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati planirana je 27. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Iz Dnevnog reda izdvajamo sljedeće značajne tačke: Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš,  Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2018. godinu,  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš, kao i  Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018. godinu

Ostale najavljene teme su:  Vijećnička pitanja i inicijative, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu dijela poslovnog prostora koji se nalazi u objektu “Ambulanta sa prostorijama Mjesne zajednice Mrakovo”, Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2019. godinu,  visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2019. godinu, utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2019. godinu, najavljeno je iz Službe Općinskog vijeća Ilijaš.

Share.

Comments are closed.