Obavještenje iz Udruženja penzionera Ilijaš prenosimo u cjelosti:

-S obzirom na to proglašena pandemija koronavirusa, ovim putem želimo obavijestiti naše članove Udruženja da prestajemo  sa svim aktivnostima u narednih 15 dana.

Imajući u vidu da  koronavirus  najviše zahvata osobe starije populacije, a što svakako jesu naši članovi, molimo Vas da sve svoje aktivnosti svedete na samo neophodne i što manje napuštate svoje domove, kako bi što manje bili izloženi zarazi navedenog virusa.

Slušajte isključivo upute ovlaštenih lica kako se ponašati u ovoj situaciji. U slučaju  potrebe za bilo čim, obratite se svojim predsjednicima Mjesnih odbora na terenu, putem telefona.

Još jednom vas molimo da se maksimalno pridržavate upozorenja koja daju ovlaštena lica i križni štab Kantona Sarajeva, a sve u cilju maksimalne zaštite vašeg zdravlja, a što je u ovoj situaciju i najvažnije za  vas.

U slučaju hitnosti obratite se na broj telefona 061/156-292.

Share.

Comments are closed.