Na današnji dan, 8. januara 1537. godine u Sarajevu je osnovana Gazi Husrev-begova medresa. To je najstarija odgojno-obrazovna ustanova na prostoru jugoistočne Evrope koja u kontinuitetu radi 482 godine. Njen osnivač Gazi Husrev-beg, sin je bosanskog plemića Ferhat-bega i sultanije Seldžuke, kćerke sultana Bajezida II i sestre sultana Selima I.
Dužnost bosanskog sandžakbega obavljao je u tri navrata u periodu između 1521. i 1541. godine. Gazi Husrev-begova medresa će prvotno nositi naziv „Seldžukijja“, a kasnije će u narodu biti poznata kao „Kuršumlija“ (radi krova presvučenog olovnim omotačem).
Po karakteru koji je imala (izučavani predmeti, ugled osnivača, dužnosti koje su mogli obavljati njeni svršenici, visina plaće profesora-muderrisa i drugih koji su bili uposleni itd. ) može se zaključiti da je ova Medresa u doba Osmanskog carstva bila visoka ili viša obrazovno-odgojna ustanova. U proteklih gotovo pet stoljeća, Medresa je odškolovala desetine hiljada učenika, među kojima je veliki broj uglednih naučnika, imama, hafiza, filozofa, umjetnika, političara i privrednika.
Na slici: najstariji dokument Historijskog arhiva Sarajevo- naredba (emernama) bosanskog sandžakbega Gazi Husrev-bega iz 1531. godine upućena vlastima Kreševa i Fojnice da omoguće neometan rad svećenika na tom području. Uz Ahdnamu sultana Mehmeda II Fatiha iz 1463. godine i Gazi Husrev-begova emernama stoljećima svjedoči toleranciji osmanskih vlasti u Bosni prema pripadnicima kršćanstva.
Share.

Comments are closed.