Održana  je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Ilijaš u novom sazivu. Na početku je primljena k znanju Informacija o potvrđivanju rezultata izbora na Lokalnim izborima 2020. godine za OV i načelnika Općine. Centralna  izborna komisija BiH je na svojoj 106. sjednici donijela odluku o potvrđivanju rezultata izbora. Od dva kandidata za načelnika izabran je Akif Fazlić, kandidat  SDA sa 5023 glasa ili 50,23% svih važećih glasova.

 

 

 

Mandati za Općinsko vijeće llijaš  su dodiljeni

SDA -12 mandata

NIP-8 mandata

SDP-3 mandata

SBB – 2 mandata

Mandati  SDA su dodijeljeni -Alma Omerović, Anel Bumbulović, Mehmed Sinanović, Elma Masnopita, Alen Hasković, Alen Arnautović, Adem Alić, Halid Dizdarević, Seid  Bektić, Kenan Hasić, Semir Dedić i Denis Dilberović.

NAROD i PRAVDA -Vernesa Bešlija, Almir Špiodić, Kenan Buza, Dino Čustović, Adnan Abadžija, Amina Ramić, Meho Hido i Alema Džafo.

SDP -Alan Šerak, Anela Subašić i Selma Barić

SBB-Akif Bešlija i Muhamed Handžić

Potom su date svečane izjave novoizabranih vijećnika.

Pristupilo se zatim imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i  izbor Komisije za provođenje izbora za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg  Općinskog vijeća Ilijaš. Nakon  što je ispoštovana procedura izbora komisije, članovi SDP – a  i NiP-a su napustili sjednicu  a sjednica je nastavljena uz većinu koja je privela kraju ove tačke dnevnog reda. Provedena je procedura tajnog glasanja i za predsjedavajuću je izabrana Alma Omerović iz SDA, dok je zamjenik Akif Bešlija iz SBB –a.  

Donesena je Odluka o utvrđivanju prestanka mandata nosilaca funkcija u prethodnom mandatu Općinskog vijeća.

 

Share.

Comments are closed.