U svrhu povedbe Akcionog plana za borbu protiv korupcije na loklanom nivou – u Općini Ilijaš, Kulturno – sportskom centru i Radio Ilijašu te JKP “Vodostan” Ilijaš kreirana je anketa koju možete naći na linku https://goo.gl/forms/iZMv9Dnrdvn5iaI43

Molimo sva fizička lica i  pravne subjekte sa područja općine Ilijaš te uposlenike Općine, JKP “Vodostan” i KSC i Radio Ilijaš da pristupe linku i ispune anketu.

Učešće u anketi je anonimno i dobrovoljno, a pristup odgovorima će imati radna grupa za provedbu Akcionog plana.

izvor : web Općine Ilijaš

Share.

Comments are closed.