BBI banka u saradnji sa Općinom Ilijaš nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Općine Ilijaš. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi od nula posto.

Pravo učešća

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzetnici, koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/15) koji:
a) imaju sjedište ili poslovnu jedinicu/podružnicu na području Općine Ilijaš,
b) uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze,
c) aktivno posluju i imaju uposlene radnike,
d) posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
e) po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz Centralnog registra kredita (CRK), spadaju u “A” kategoriju (dozvoljena i “B” kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).

Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti

• Proizvodnja oružja i vojne opreme,
• Proizvodnja i prodaja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
• Djelatnost kasina i drugih igara na sreću,
• Djelatnosti državnih institucija i preduzeća,
• Neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,
• Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
• Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

NAMJENA SREDSTAVA

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška privrednim subjektima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranjem obrtnih, trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja), kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veću iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje i povećanje izvoza, te umanjenje negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom i širenjem virusa COVID-19.

Bosna Bank International d.d. Sarajevo i Općina Ilijaš potpisali su ugovor o subvencioniranoj liniji za privredne subjekte s područja ove Općine. Riječ je o posebno kreiranoj liniji putem koje će privrednici čije se sjedište ili poslovna jedinica nalaze u Općini ILijaš moći u BBI banci dobiti finansijska sredstva po subvencioniranoj stopi od 0 posto.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu 4.700.000,00 KM, a Općina Ilijaš će iznosom od 100.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 3,9%. Finansiranja za privredna društva do maksimalnog iznosa KM 300.000,00 te za samostalne poduzetnike/djelatnosti fizičkih lica do maksimalnog iznosa KM 50.000,00. 

Kratkoročna finansiranja
a) Kratkoročna finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju sa minimalnim rokom otplate do 12
(dvanaest) mjeseci u iznosu do 300.000,00 KM.
b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Troškovi obrade finansiranja 0%.

Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva
a) Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do tri godine (36 mjeseci),
u iznosu do 300.000,00 KM,
b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Troškovi obrade finansiranja 0%.

Dugoročna anuitetska finansiranja
a) Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok
do pet godina (60 mjeseci) u iznosu do 300.000,00 KM,
b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Troškovi obrade finansiranja 0%.

Posebni uslovi za isplatu subvencije su uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, a koji se utvrđuju monitoringom od strane BBI na polugodišnjem nivou, javljaju iz BBI banke. (promo)

Share.

Comments are closed.