Biznis centar: počela prezentacija i trening za aplikante YEP inkubatora poslovnih ideja

U novootvorenom Biznis centru u Ilijašu, počela je informativna prezentacija povodom nedavno objavljenog poziva za uščešće u programu YEP inkubatora poslovnih ideja koji provodi GOPA u saradnji sa Općinom Ilijaš. Kroz prezentaciju aplikantima su detaljnije pojašnjeni ciljevi programa, kriteriji odabira, ali i obaveze i odgovornosti koje ih očekuju u kompletnom procesu.

“Riječ je o četverodnevnom treningu za ljude sa poslovnim idejama koji će kroz program biti pomognuti da razviju poslovne vještine, sagledaju izvjesnost poslovne ideje, pronađu svoje mjesto na tržištu i kroz razvijanje biznis plana učestvuju u kompetitivnom procesu gdje će određeni dio njih biti podržan finansijski, kako bi pokušali razviti svoj mikro biznis”, rekao je Mirza Marukić, šef odsjeka za privredu i lokalni razvoj Općine Ilijaš i koordinator Projekta.

Program inkubacije poslovnih ideja sastoji se od više ciklusa. Na kraju svakog ciklusa preduzetnici koji su uspješno završili postavljenje zadatke prelaze u naredni ciklus. Danas je počeo prvi trening koji podrazumijeva početnu procjenu ličnih kapaciteta, posvećenosti poduzetnika i kvaliteta poslovne ideje.

Po završetku treninga aplikanti će osnažiti svoj kapacitet da samostalno izrade biznis plan koji će podnijeti komisji na finansiranje. Riječ je o nešto većim iznosima sredstava, nego što je to uobičajeno. Fokus je na realnoj procjeni poslovne ideje i njenoj uspješnosti na loklanom tržištu, te na izgradnji praktičnih kapaciteta više nego na predavačkom pristupu. Aplikanti će proći kroz analizu poslovne ideje, samospoznaju koju vrstu kapaciteta poduzetnik mora imati i vještine prodaje. Riiječ je o njemačkom modelu po kojem se radi dugi niz godina, koji je jako zahtjevan i ponekad bude neobičan zbog toga što smo navikli na predavčki pristup, a ovaj model zahtjeva interakciju i aktivno učešće. Nakon prvog dana aplikantima se čini da se igraju, poslije drugog dana da su jako puno shvatili, a do kraja vrlo realno mogu procijeniti svoje kapacitete”, kazala je Emina Pašić, trenerica na programu obuke.

Općinski načelnik Akif Fazlić poželio je dobrodošlicu prisutnima, te im poručio da vjeruju u vlastite ideje i iskoriste priliku kako bi ih razvili i realizirali.

“Uvijek kada pričam o idejama spomen Nikolu Teslu, koji je kazao da je od hiljadu ideja jedna dobra, a od hiljadu dobrih jedna se da realizirati. Dakle, ideja je velika stvar i u današnjem svijetu je najskuplja, ona je nešto što vam može donijeti uspjeh. Radite na tome da svoje ideje razvijete. Iskoristite sve što vam se pruža sa aspekta konsultacija, a naravno uz dalju selekciju se potudite da baš vaši projekti budu finansirani. Vjerujte u sebe i svoje ideje, a Općina Ilijaš je uvijek tu da najbolje podrži i pomogne vam u njihovoj realizaciji”, rekao je načelnik Fazlić.

Javni poziv za učešće u ovom Projektu trajao je 30 dana, završen je 12. februara. Pristiglo je 70 prijava, a komisija za administrativnu usklađenost koju čine predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i predstavnici Općine Ilijaš izvršila je ocjenu pristiglih prijava, te je njih 30 ocijenjeno prihvatljivio za uključenje u program. Općina Ilijaš ovaj Projekat sufinansira sa 20.000,00 KM.