BZK ,,Preporod” Ilijaš povodom 20. oktobra, dan rođenja književnika Nedžada Ibrišimovića, raspisuje

K O N K U R S

za najbolji literarni rad za učenike IX razreda i za najbolji likovni rad za učenike VI, VII, VIII i IX razreda o TEMI:

Ali ljubav! Šta je ljubav? Da to nije ono kada ja po Bosni hodam?

Ibrišimović je domoljub i iskorištavao je svaku priliku da to istakne. Inspirisani njegovim životom i djelom pišimo i crtajmo našoj domovini Bosni i Hercegovini.

– Pravo učešća imaju učenici IX razreda (literarni rad), učenici VI, VII, VIII i IXrazreda (likovni rad) sa područja općine Ilijaš.

– Za najbolji literarni i likovni rad BZK ,,Preporod” Ilijaš će dodijeliti novčanu nagradu.

– Rok za dostavu radova je 08. 10. 2019. godine.

– Učesnici Konkursa svoje radove mogu dostaviti putem pošte na adresu:

ul. Hašima Spahića br. 23 71 380 Ilijaš

radioilijas@gmail.com

bzkpreporodilijas@gmail.com

Naznačiti: Za literarni ili likovni konkurs BZK „Preporod“ Ilijaš

Share.

Comments are closed.