Proteklog vikenda počeli su radovi na čišćenju korita i obale rijeke Misoče u dužini 710 metara, na lokalitetu kod Jahorine u mjesnoj zajednici Stari Ilijaš.

Radovi su nastavljeni i danas, a podrazumijevaju otklanjanje različitih prepreka duž korita rijeke, visokog rastinja, nanosa smeća i ostalog otpada.

Vrijednost radova je 15.585,00 KM, a provode se u okviru projekta sanacije vodotoka II kategorije na području općine Ilijaš.

Projekat se provodi u pet mjesnih zajednica. Riječ je o sanaciji rijeke Stavinje u Podlugovima, rijeke Misoče, rijeke Ljubine i potoka Rače u Srednjem, zatim sanacija potoka Kraljevac i potoka Morava u MZ Mrakovo, te sanacija potoka u naselju Kamenica.

Cjelokupni projekat finansira Općina Ilijaš u vrijednosti od 60.224,75 KM.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.