Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u KS-u da će danas u poslijepodnevnim satima početi isplata njihovih naknada za mjesec juli. Korisnici ovog prava svoje naknade mogu podići u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.039.360,49 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4496 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.

Share.

Comments are closed.