Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obavještava da je dat nalog za isplatu egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina za oktobar. Korisnici mogu očekivati sredstva na računima već od danas, u zavisnosti od brzine rasknjižavanja u bankama.

Obračunom za oktobar obuhavaćeno je 2.826 korisnika ovog prava, koje su općine evidentirale u aplikaciji za plaćanje. U te svrhe iz Budžeta KS će biti izdvojeno ukupno 664.250 KM. Najveći pojedinačni iznos za isplatu iznosi 275 KM (za 55 mjeseci učešća u Oružanim snagama RBiH), a najmanji 60 KM (za 12 mjeseci učešća u OS RBiH).

“Obzirom na veliki broj podnesenih zahtjeva i proceduru obrade, još uvijek isplatom nisu obuhvaćeni svi korisnici kojima je ovo pravo priznato, zbog čega će oni biti u narednim obračunima (redovni iznos sredstava, kao i retroaktivna isplata, shodno rješenju).

Također, s obzirom da se još uvijek radi o početku implementacije ovog prava pripadnika boračke populacije, kao i velikom broju pristiglih zahtjeva moguće su greške u obradi, te pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan iznos, isplaćen iznos samo za tekući mjesec, a ne i sredstva retroaktivno i slično) da se jave u nadležnu općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, kako bi greška bila otklonjena u narednom obračunu”, naglasili su iz ovog resornog ministarstva.

Inače, pravo na ovu vrstu naknade nezaposleni demobilisani branioci mlađi od 57 godina ostvaruju putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, dok pripadnici ove kategorije boračke populacije koji su stariji to pravo ostvaruju putem Federalnog ministarstva za pitanja boraca.

Share.

Comments are closed.