Svjetski dan zaštite šuma obilježava se 21. marta i prilika je da se podsjeti na važnost šuma i njihovu zaštitu.

S ciljem podizanja svijesti o važnosti svih vrsta šuma i drveća izvan šuma, Generalna skupština UN-a je prvi dan proljeća, 21. mart proglasila Međunarodnim danom šuma. To je prilika da se podsjetimo na važnost šuma i njihovu zaštitu.

Šume su najsloženiji ekosistem na Zemlji. Procjenjuje se da pokrivaju 31 % ukupne zemljine kopnene površine kao i da čuvaju preko 80 % biološke raznolikosti naše planete. U novije vrijeme sve se više govori o važnosti šuma u socijalnom smislu, općekorisnim funkcijama šuma i važnosti istih za zdravlje ljudi.

Općekorisne funkcije šuma odražavaju se osobito: u zaštiti zemljišta od erozije, bujica, poplava, utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sistem, utjecaju na plodnost zemljišta i bitnom određenju poljoprivredne proizvodnje, u utjecaju na klimu, u zaštiti i unaprjeđenju čovjekove okoline, u stvaranju kisika i pročišćavanju atmosfere, te utjecaju na ljepotu krajolika, stvaranju povoljnih uvjeta za liječenje, oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak turizma i lovstva.

Share.

Comments are closed.