Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25.novembar obilježava se u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja (ZAVNOBiH) održanog u Mrkonjić Gradu 1943. godine, gdje je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne I Hercegovine.

Na zasjedanju ZAVNOBiH-a potvrđene su historijske granice države, a Bosna i Hercegovina je definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Tim povodom, o ovom bitnom datumu,  za Radio Ilijaš govorio je Sedad Bešlija, doktor historijskih nauka i direktor Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Prije 77 godina u Mrkonjić Gradu donesena je historijska odluka za BiH, Bešlija je govorio šta se zapravo događalo 1943. godine, ali i o odlukama koje su donesene.

 „Zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu 1943. godine  u jeku Drugog svjetskog rata, predstavlja jedan od najvažnijih datuma u savremenoj modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Kada pogledamo suštinu i značaj Prvog zasjedanja ZAVNOBiH – a koji je održan u Mrkonjić Gradu ogleda se u tome što je  ZAVNOBiH izabrao vijećnike, Prezidijum i Predsjedništvo i konstituisao se kao političko predstavništvo Bosne i Hercegovine koje je već tada izrazilo stav da se Bosna i Hercegovina konstituiše kao ravnopravna federalna jedinica u okviru nove Jugoslavije koja je nastajala. ZAVNOBiH je postao  vrhovni, zakonodavni i izvršni organ vlasti Federalne države Bosne i Hercegovine i time je nakon 480 godina obnovljena  državnost Bosne, u odnosu na pad srednjovjekovne Bosne kada je naša zemlja ušla u okvire velikih nadnacionalnih država i imperija. Međutim, odluke ZAVNOBiH prevenstveno su važne u smislu obnove državnosti nakon Šestojanuarske diktature 1929. u okviru Prve Jugoslavije kada je teritorijalno bila razbijena Bosna na banovine te u odnosu na Sporazum Cvetković-Maček iz 1939. u predvečerje Drugog svjetskog rata kada je potpisana Banovina Hrvatska koja je također na neki način poništila bosansku državnost. Također, treba se podsjetiti i na tekst Rezolucije ZAVNOBiH-a koja jasno pokazuje opredjeljenje da Bosna bude posebna i ravnopravna s drugima u novoj Jugoslaviji, i jedna od ključnih rečenica glasi: „Danas Narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino političko predstavništvo, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska nego i srpska, i muslimanska i hrvatska bude slobodna i zbratimljena Bosna i Hercegovina, u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Narodi Bosne i Hercegovine učestvovaće ravnopravno sa ostalim našim narodima u izgradnji narodne demokratske federativne Jugoslavije“ rekao je dr. Bešlija.

Također, osvrnuo se i na to da je samo na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine neradni dan, a da u entitetu Republika srpska sasvim običan radni rad.

„Možemo kazati da se bojkotuje obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine u bosanskohercegovačkom entitetu RS i to čine prvenstveno političke snage koje imaju najveću podršku srpskog naroda u tom dijelu države. Međutim, treba kazati i to da ipak dio zvaničnih ustanova u entitetu RS kojem predsjedavaju ili u njima učestvuju Bošnjaci ili Hrvati obilježavaju ovaj Dan, kao što ga obilježavaju bošnjačke kulturne institucije, a i onih 15% nesrpskog stanovništva u entitetu RS, makar privatno, ali se obilježava. Problem srpskih predstavnika vlasti u tom dijelu Bosne i Hercegovine je što ne poštuju Ustav Bosne i Hercegovine, jer prema Ustavu, a s obzirom na državni kontinuitet iz Člana 1, svi praznici koji su važili u prethodnoj SR i R Bosni i Hercegovini i dalje ostaju na snazi. Samo treba poštovati Ustav i ne brkati emocije i pravo“ istakao je.

Nekako se stiče dojam da građani naše zemlje izuzetno malo znaju o Danu državnosti Bosne i Hercegovine, pitali smo Bešliju da li je to i tako, ako jeste zašto.

 „Stepen znanja naše nacije je u krizi posebno znanjem iz historije. To je povezano s čitanjem i učenjem. Poražavajući je postotak onih koji čitaju uopće, a posebno historijsku literaturu, a bez toga nije moguće podići nivo općeg znanja, pa i znanja o važnim historijskim događajima. Svi zajedno u ovom društvu, naše ustanove, škole, politika i mediji moraju učiniti mnogo više. Generacije koje dolaze da steknu neke drugačije navike i da porade na životnim prioritetima. A obrazovanje uz odgoj moralo bi biti na prvom mjestu. To je ono što razdvaja razvijene zemlje od nerazvijenih. Ipak mislim da je nešto bolja situacija od prije 10 do 15 godina, jer društvene mreže imaju svoj utjecaj, pa na 25. novembar prepravljenje su državnim zastavama i čestitkama. Sve to podiže stepen znanja i svijesti o državi “ istakao je.

Na pitanje da li je za najznačajniji datum naše države dovoljno obilježavati održavanjem  akademija, svečanih sjednica i izložbi, Bešlija odgovara:

„Može se mnogo više učiniti, ali nekako se zadovoljavamo minimalnim,  svi oni koji vole Bosnu i obilježavaju Dan državnosti. Treba dosta energije da se razvija državnotvornost kod nas, i to je jako važno ako želimo Bosnu i Hercegovinu na temelju ZAVNOBiH-a, a to znači da su svi građani ravnopravni, da imamo poštovanje različitih tradicija i kultura u kojoj je pobijeđen fašizam i svi -izmi generalno. To je danas izazov za cijeli svijet. A mi imamo veliko historijsko iskustvo življenja u različitostima. U tom smislu valja raditi cijelu godinu, svako iz svog ugla, da politčari razvijaju političku svijet kod nacije, ekonomisti ekonomsku svijest i važnost jačanja domaće proizvodnje, da kulturnjaci i akademska zajednica razvija historijsku i kulturnu svijest o bosanskoj državi i slično. Treba nam multifunkcionalni pristup u jednoj vrsti sinergije između svih društvenih aktera“ rekao je.

Bosna i Hercegovina je stara evropska zemlja sa hiljadugodišnjom historijom, bosanska državnost je jaka i neupitna bez obzira na sve antidržavne idelogije i politike. Čestitam svim građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti i da nam domovina bude što jača i razvijenija, poručio je Bešlija povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Share.

Comments are closed.