Dana 12.10.2020.godine u kabinetu Općinskog načelnika, vlasniku firme “Vizija” d.o.o. Visoko, gospodinu Smajić Ademu, je uručeno rješenje o urbanističkoj saglasnosti za izgradnju stambeno-poslovne zgrade.
Po provedenom postupku Javnog nadmetanja – licitacije, kao najpovoljniji ponuđač firma “Vizija” d.o.o. Visoko je stekla uslov i izvršila kupovinu građevinske parcele za izgradnju stambeno-poslovne zgrade od lamela SP7 i SP8 kao jedinstvene cjeline,na lokalitetu Banovac, a prema uslovima iz konkursa, prema Regulacionom planu Banovac (»Sl. novine Kantona Sarajevo» br : 34/11 i 13/20).

Stambeno-poslovna zgrada će biti locirana uz postojeće zgrade kolektivnog stanovanja na Banovcu, u blizini Tržnog centra i objekta Bingo. Vertikalni gabariti objekta su podrum, prizemlje i šest spratova. Zgrada će sadržavati 38 parking/garažnih mjesta u podrumskoj etaži pod zemljom,koja je gabaritima veća od nadzemnih etaža, a u cilju obezbjeđenja što većeg broja garažnih prostora za vlasnike jedinica.Prizemlje će prema dostavljenom i usvojenom idejnom projektu sadržavati 6 poslovnih jedinica namjene uslužno -trgovinsko-administrativne-društvene djelatnosti, čija je korisna površina cca 50-80m2. Ostali dio objekta će sadržavati 60 stambenih jedinica,korisne površine u rasponu cca 33-88m2. Projektovana bruto površina zgrade je cca 5.716,0m2. U sklopu vanjskog uređenja zgrade planirana je izgradnja dodatnog broja parking mjesta,izgradnja otoka za odvojeno prikupljanje otpada, hortikulturno uređenje sa plašačkim površinama i površinama za invalidna lica, te kolski ulaz u garažni dio objekta.


Gospodin Smajić Adem je najavio da je ozbiljan investitor koji će to i dokazati. U skorijem periodu će firma intenzivirati prikupljanje dokumentacije potrebne za izdavanje odobrenja za građenje,te po izdavanju odobrenja za građenje, odmah namjerava da započne sa izgradnjom zgrade, a najkasnije prije kraja tekuće godinevizija2.
“Naša osnovna djelatnost je izvođenje svih radova u oblasti visokogradnje i niskogradnje. Raspolažemo vlastitim lagerom građevinskog materijala, imamo vlastitu proizvodnju aluminijske,drvene i pvc stolarije. Kao što vam je poznato mi smo danas dobili urbanističku saglasnost i ako Bog da na području Općine Ilijaš, tačnije u naselju Banovac planiramo izgradnju stambeno-poslovnih objekata, odnosno dvije lamele, 60 stanova, 10 poslovnih prostora i otprilike oko 60 parking mjesta.
Mi imamo veoma dobru saradnju sa Općinom Ilijaš, što traje već duži period te smo uspješno realizirali neke projekte. Taj odnos se posebno intezivirao u posljednjoj godini, i ja moram da izkažem duboko zadovoljstvo saradnje naše firme Vizije d.o.o. Visoko i Općine Ilijaš. Mislim da Općina Ilijaš svojim radom i odnosom prema realnom sektoru može da bude primjer drugim općinama.Mi ako Bog da imamo u planu da i poslije ovog objekta ostanemo tu prisutni, odnosno planiramo da otvorimo poslovnicu u Ilijašu.” rekao je Adem Smajić vlasnik firme Vizija d.o.o

Share.

Comments are closed.