Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nositelje ratnih priznanja za januar 2019. godine, u iznosu od 24.397.100,97 KM.

Također su osigurana sredstva za civilne invalidnine (tuđa njega i pomoći) i invalidnine za civilne žrtve rata u iznosu od 13.784.238,84 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su prema bankama.

Share.

Comments are closed.