Pripadnici Patriotske lige Bosne i Hercegovine (PLBiH) prvi su stali u odbranu, prihvatajući prvi udar nadolazeće agresije na međunarodno priznatu državu BiH, nakon čega je uslijedilo formiranje Teritorijalne odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH).

U tadašnjem Domu policije u Sarajevu, 10. juna 1991. godine, formiran je Savjet za nacionalnu odbranu u kojem je bilo sedam članova. Potom je krizni štab odbrane grada Sarajeva preuzeo naziv Patriotska liga regije Sarajevo. Uloga Patriotske lige je značajna i u odbrani Sarajeva i tuzlanske regije, ali i svih dijelova BiH. Pripadnici Patriotske lige su praktično zaustavili prvi udar.

Kasnije su, tokom rata, sve jedinice Patriotske lige odlukom Predsjedništva BiH od 23. juna 1992. godine ušle u sastav Armije Republike BiH.

Na vojnom savjetovanju u Mehurićima kod Travnika (7. – 8.2.1992. g.) ustanovljeno je da Patriotska liga raspolaže sa 60 do 70.000 naoružanih članova. Sastav je pokrivao cijelu BiH, a sastojao se od Glavnog štaba PL-a na razini Republike, devet regionalnih štabova, 103 općinska štabova i velikog broja različitih postrojbi, organiziranih u formacije od voda do brigade (Halilović:1997.:120). Formacijski sastav ukazuje da je u teritorijalnom organiziranju djelomično preuzet model organizacije TO-a.Razgranatost PL-a na području cijele Republike, trebala je osigurati pravodoban i odlučni otpor agresiji u svim dijelovima BiH. Relativno brza osvajanja JNA, medijska slika “Bosne koja šaptom pade”, izbjeglički val, masakri civilnog stanovništva i otkriće koncentracijskih logora zakrilili su činjenicu da je u gotovo svim većim mjestima BiH koje je zauzeo JNA pružen otpor napadaču. Taj otpor na mnogim mjestima nije bio dovoljno organiziran i uspješan, uz enormnu razliku u naoružanju agresora i branitelja, koja je često bila presudan faktor.

Kao znak raspoznavanja, pripadnici su koristili amblem na kojem se nalazi grb Bosne i Hercegovine, iznad kojeg piše Patriotska liga. Veoma su značajni doprinosi koje je ova formacija dala u odbrani grada Sarajeva i spriječavanju zločina nad građanima Sarajeva.

Historija.ba

Share.

Comments are closed.