Jasmin HalebicNakon što je u februaru ove godine formirana Vlada KS, općina Ilijaš je dobila jednu od vodećih pozicija u istoj. Naime, Stranka demokratke akcije OO Ilijaš, predložio je Jasmina Halebića za ministra finansija KS. Ministar finansija u Vladi KS Prof.dr. Jasmin Halebić, u intervjuu za Radio Ilijaš i Ilijaške novine, govori između ostalog, o najvažnijim projketima za općinu Ilijaš, planovima i prioritetima u toku mandata te činjenici da općina Ilijaš po prvi put ima kantonalnog ministra finansija.

1. Ilijaš prvi put ima ministra finansija, koliko je to važno za jednu opštinu?

Mislim da je rano govoriti o nekim bitnim rezultatima. To će se sumirati na kraju mandata i onda bi se eventualno moglo valorizirati i razmišljati o odgovoru na Vaše pitanje da li je za jednu opštinu dobro da je kantonalni ministar finansija njen stanovnik. Dozvolite mi da se našalim i kažem da bi bilo još i „bolje“ da su i federalni i državni ministar finansija također naši sugrađani.

Ono za šta ću se zalagati je da ne bude nikakve diskriminacije prema opštini Ilijaš u planiranju i provedbi projekata koji se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, i da u tom smislu opština Ilijaš bude potpuno ravnopravna sa drugim opštinama Kantona Sarajevo. Mislim da je bitno postići da predstavnici vlasti dolaze iz različitih opština i da i na taj način sve opštine budu u bliskoj komunikaciji sa Vladom KS. Poseban zadatak pred Vladom KS je da donosi mjere i provodi aktivnosti koje će rezultirati uravnoteženim razvojem svih opština. Mislim da nije dobra situacija da su gradske opštine u nekim segmentima daleko razvijenije od prigradskih opština.

Dozvolite mi da navedem nekoliko pokazatelja koji odslikavaju stanje razvijenosti opštine Ilijaš. Prema podacima iz Izvještaja o razvoju KS za 2013. g., a vjerujem da stanje nije bitnije promijenjeno ni u 2014., bruto domaći proizvod po stanovniku u Ilijašu je oko 2570 KM, što Ilijaš stavlja na pretposljednje mjesto u KS (posljednja je opština Trnovo). Primjerice, opština Centar je po tom pokazatelju razvijenija od Ilijaša za 12 puta, Novo Sarajevo 7 puta, Stari grad za 6 puta, itd. Ilijaš u tom smislu za prosjekom KS zaostaje 5 puta. Prosječna neto plaća u Ilijašu je oko 690 KM i ona je za oko 1/3 manja od prosječne neto plaće u KS.

Ilijaš sa svojih 20-tak hiljada stanovnika čini oko 4,5% od ukupnog broja stanovnika KS. Istodobno, broj zaposlenih u Ilijašu čini manje od 2% ukupnog broja zaposlenih u KS, a broj nezaposlenih čini oko 7,5% ukupnog broja zaposlenih u KS. Ti pokazatelji govore o ozbiljnim ekonomskim neravnotežama koje postoje u KS i koje treba prevazilaziti ekonomsko-razvojnim mjerama.

2. Nedavno je bio rebalans budžeta Kantona Sarajevo. Kakvo stanje ste zatekli?

Stanje javnih finansija u KS nije sjajno. Akumulirani deficit budžeta KS iznosi preko 90 mil KM. Prethodna vlada je imala zaista nesvakidašnje tešku godinu. Prisjetimo se socijalnih nemira iz februara ili poplava iz maja prethodne godine. Događaji takve vrste utječu na javne finansije u svakoj društvenoj zajednici, tako i u FBiH, odnosno KS. Preuzimanjem mandata ovaj saziv Vlade KS dobio je i obavezu izrade rebalansa budžeta KS. Projekcije budžetskih prihoda su se u međuvremenu neznatno poboljšale te smo se našli u nešto povoljnijem položaju u odnosu na prošlu godinu. Nacrt rebalansa budežta KS kojeg je usvojila Skupština KS predviđa blagi rast budžetskih prihoda što je Vladi KS stvorilo određeni prostor, ne veliki, za realizaciju najavljenih politika. Nacrt rebalansa budžeta KS iznosi 689 mil KM.

Kada se pogleda omjer javnih sredstava koji se usmjerava u kapitalne projekte uočava se povećanje od oko 4 mil KM, ili 6% više, u odnosu na tekući budžet za tu svrhu. Sa druge strane, javna potrošnja i transferi će porasti mnogo manje, oko 2,5%. Sve funkcije koje po ustavu i usvojenim zakonima finansira KS će se blago poboljšati, od javnog reda i sigurnosti, preko ekonomskih poslova do obrazovanja, zdravstva i ostalih oblasti. Stoga se može kazati da je budžet KS stabilizirajući sa blagom tendencijom povećanja rashoda za kapitalna ulaganja.

3. Govori se o uštedama u obrazovanju. Vaše mišljenje o procesu istih?!

Svi oblici javne potrošnje, uključujući i obrazovanje, se trebaju staviti u okvire koji se mogu stabilno finansirati budžetskim sredstvima. Smatram da je u ovom slučaju potrebno primijeniti zakonske odredbe i standarde i normative iz oblasti obrazovanja koji utvrđuju minimalni broj učenika u jednom odjeljenju i minimalan broj odjeljenja u jednoj školi. Potrebno je napraviti obuhvatnu analizu u sektoru obrazovanja i ustanoviti koliki broj škola eventualno ne ispunjava te kriterije i onda vidjeti koje su to lokacije i kakvu odluku donijeti. Uvažavam argument da ukoliko se u nekom udaljenom mjestu ugasi škola onda to može prouzrokovati iseljavanje mladih porodica sa tog lokaliteta. Ali takav argument ne vrijedi u toj mjeri za centralne gradske općine. Sa druge strane, vrlo je bitno da u javnom obrazovanju održimo ujednačen kvalitet obrazovnog procesa i unaprijedimo status nastavnog osoblja, koliko god je to moguće. S tim u vezi, smatram da bi prepuštanje osnovnog obrazovanja na nivo lokalnih zajednica moglo negativno utjecati na kvalitet obrazovanja jer bi se u onim opštinama u kojima nema dovoljno finansijskih sredstava ugrozio kvalitet obrazovanja što dugoročno djeluje negativno na razvoj takvih opština.

4. Koji su najvažniji projekti u 2015. godine i koliko sredstava je izdvojeno za Ilijaš?

Među najvažnijim projektima koji će se realizirati u opštini Ilijaš su nadogradnja Doma zdravlja i proširivanje zdravstvenih usluga otvaranjem i opremanjem dva nova centra u oblasti zdravlja. Time će se postići da građani Ilijaša za određenu vrstu zdravstvene zaštite više ne moraju putovati u druge opštine.

Pored toga, provedba projekata iz oblasti infrastrukture koji se odnose na sanaciju šteta na putnim komunikacijama, izazvanih prošlogodišnjim poplavama, a koje provodi opština, će biti adekvatno podržani iz budžeta KS. Sanacija riječnih korita će biti obavljena uz pomoć resornih ministarstava vlade KS, čime će se urediti dijelovi riječnih korita na teritoriji opštine Ilijaš. U toku su radovi na pojedinim cestovnim dionicama koje također finansijski podržava KS, putem Direkcije za ceste.

5. Koji su vaši prioriteti u toku mandata?

Moj prioritet u toku mandata je stabiliziranje javnih finansija, smanjenje akumuliranog deficitate usmjeravanje novih zaduživanja u razvojne i privredne projekte koji će biti održivi. Također zalagaću se za mjere koje će dovesti do ravnomjernijeg razvoja u KS i smanjivanja razlika u razvijenosti između opština u KS.

BIOGRAFIJA

Rođe 1974. g. u Konjicu, u radničkoj porodici. Osnovu školu završio u Konjicu, pohađao srednju vojnu školu u Rajlovcu do 1992. U periodu 1992-1995 bio pripadnik Armije BiH. Nakon rata upisao Ekonomski fakultet u Mostaru, potom otišao na studij u Iran gdje je diplomirao poslovnu ekonomiju, a nakon toga okončao i magistarski studij. U BiH se vratio 2003. g. i zaposlio se u računovodstvenoj profesiji. Od 2006. g. prešao na Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet. Doktorat iz ekonomskih nauka stekao je 2009. g. Na Ekonomskom fakultetu prošao zvanja višeg asistenta, docenta, a trenutno je vanredni profesor na oblasti Ekonomska teorija i politika. Obavljao i druge upravno-administrativno poslove na Ekonomskom fakultetu, kao što su sekretar katedre, ECTS koordinator, prodekan za naučno-istraživački rad, urednik naučnog časopisa, voditelj naučnih projekata, a prije preuzimanja dužnosti ministra finansija u Kantonu Sarajevo prof.dr. Jasmin Halebić, bio je dekan Ekonomskog fakulteta. Autor više naučnih i stručnih članaka i jedne knjige. Oženjen i otac troje djece.

 

Share.

Comments are closed.