„Današnja presuda u predmetu ‘Radovan Karadžić’ predstavlja još jedan ključan korak ka privođenju pravdi osoba koje su najodgovornije za genocid i druge najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

Prije svega, naše misli su sa porodicama žrtava, za koje je traganje za pravdom dugotrajno i bolno. To je složen i težak proces, ali istovremeno i proces koji je od presudne važnosti.

Utvrđivanje odgovornosti za počinjene zločine, čak i ovoliko godina nakon rata, od ključne je važnosti za izgradnju trajnog mira u Bosni i Hercegovini, poštivanje vladavine prava i jačanje međunarodne sudske prakse.

Usporedo sa naporima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), pravosudne institucije u BiH kontinuirano rade na ostvarenju tih ciljeva, te su do danas pred domaćim sudovima procesuirane stotine počinilaca ratnih zločina. Međutim, tim institucijama je potrebna podrška da bi nastavile da rade na predmetima ratnih zločina na nezavisan i nepristrasan način, oslobođene od političkih napada ili pokušaja vršenja neprimjerenog uticaja.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini nastavlja da pruža podršku pravosuđu BiH u naporima da dovede pred lice pravde one koji su odgovorni za najteže međunarodne zločine.

Pozivamo sve građane u zemlji i inostranstvu, a naročito političke i stranačke lidere, medije, zvaničnike lokalnih vlasti, vjerske lidere i aktiviste u lokalnim zajednicama, da poštuju današnju presudu i da se suzdrže od zapaljive retorike koja vodi ka podjelama.

Samo se zajedničkim ulaganjem svih u proces pomirenja može postići stabilnost i bezbjednost u Bosni i Hercegovini.“

Share.

Comments are closed.