Na osnovu Ugovora  sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture o dodjeli prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo-Općina Ilijaš za postavljanje reklamnih panoa  br. 85 10 2019 od 14.10.2020 godine, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora, JU KSC I RADIO ILIJAŠ raspisuje :

JAVNI POZIV za postavljanje reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete

Predmet javnog poziva je postavljanje 18 reklamnih mjesta na stubovima javne rasvjete, sa početnom cijenom u mjesečnom iznosu od 40,00 KM po jednom stubu, bez PDV a. 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je postavljanje 18 reklamnih mjesta na stubovima javne rasvjete, sa početnom cijenom po jednom stubovima na mjesečnom nivou u iznosu od 40,00 KM.

PERIOD

15.10. 2020 – 15.11.2020.g.

NAČIN PODNOŠENJA

Ponuđač u zatvorenoj koverti dostavlja sljedeće podatke :

  • naziv subjekta
  • tačna adresa i kontakt
  • ponuđena cijena po jednom stubu

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu, na PROTOKOL JU KSC i RADIO ILIJAŠ,  Ul. Hašima Spahića br.23  “Za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete za postavljanje reklamnih panoa NE OTVARAJ”, do 12.10. 2020.godine do 12,00 sati.

U razmatranje će se uzeti samo one Ponude koje stignu do navedenog datuma i sata, bez obzira na način dostave.

Ostale odredbe

O rezultatima Javnog poziva učesnici istog bit će obaviješteni pismenim putem u roku od  3 (tri) dana od zaključenja Javnog poziva.

JU KSC i RADIO ILIJAŠ  ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku, u slučaju da se poništi “Javni poziv”, ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Share.

Comments are closed.