Kantonalna uprava civilne zaštite KS (KUCZ) kupila je i dodijelila po jednu autocisternu za pitku vodu općinama Vogošća i Ilijaš.

Primopredaja cisterni izvršena je danas u krugu Profesionalne vatrogasne jedinice KUCZ na Stupu, u prisustvu direktora KUCZ Samira Džihića, načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, te predstavnika općinskih štabova civilne zaštite i preduzeća kojima su vozila data na upravljanje i raspolaganje.

„Cisterne su nabavljene kako bi se poboljšalo snabdijevanje pitkom vodom stanovništva u situacijama kada voda iz lokalnih vodovoda nije za piće, što se dešavalo dosada, kao i za vrijeme redukcija. Vozila su multifunkcionalna, opremljena spremnikom vode zapremine 8000 litara, sa ugrađenim mlaznicama kao i centrifugalnom pumpom zbog čega se  mogu koristiti i za druge  potrebe  poput pranja ulica i kao ispomoć vatrogasnim jedinicama u slučaju većih požara“, rekao je direktor Džihić.

Za nabavku vozila utrošeno je 345.000 KM.

Načelnik Fazlić kazao je da će dodijeljeno vozilo Općina Ilijaš dati na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću “Vodostan”  te da će se ono najčešće koristiti za vodosnabdijevanje ruralnih naselja u ljetnom periodu kada se dešavaju redukcije ali i u slučajevima kada dođe do zamućivanja vode na lokalnim izvorištima. Bit će na raspolaganju i Općinskom štabu civilne zaštite.

Ovom prilikom je istaknuto da Civilna zaštita i na druge načine nastoji pomoći u poboljšanju vodosnabdijevanja stanovništva, posebno kada je riječ o radovima na terenu, zašto je ustupila svu raspoloživu mehanizaciju. Press Vlade KS

Share.

Comments are closed.