Knjiga književnika i publiciste Edina Urjana Kukavice je knjiga sa  izabranim kolumnama. Kako je u pogovoru za ovo djelo pod naslovom “Kamo dalje, rođače” naveo Enes Durmišević, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu, ovaj rukopis Kukavice je “politička čitanka za Bošnjake” i “neće ostaviti nijednog čitaoca ravnodušnim”.

Prednost državi

Autor je u više od 130 naslova pokrio širok spektar tema koje se tiču svakog građanina BiH, otvoreno secirao politiku i njene nedostatke, bavio se svim devijacijama u društvu i ukazivao na neophodnost promjena.

Pogovor za novu knjigu Kukavice pisao je i profesor Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Za njegov stil kaže da je „osoben, baš kao i svakog dobrog i zanimljivog pisca, ali to ovom prilikom nije dovoljno reći.“

Filandra navodi kako je „Kukavica dosljedan kritičar svakog fundamentaliziranja politike u Bosni i Hercegovini“, te da je „mišljenja da je u domaćim prilikama uporedo razvijanje kolektivnih oblika pripadanja poželjan trend, s tim da kategorija države treba imati prednost nad kategorijama narodnog i nacionalnog pripadanja.“

Profesor Durmišević, također, potcrtava da je pisanje Kukavice „tačno, jasno, otvoreno i precizno“, pa citira jednu od njegovih dijagnoza bošnjačke politike: „Sviđalo se to nekom ili, pak, ne, nacionalna politika Bošnjaka je u najboljem slučaju politika stranaka s pretenzijama da predstavljaju cijele narode, a u najgorem politika nezajažljivo ambicioznih, da ne kažem slavohlepnih Bošnjaka koji ne mogu pristati na činjenicu da ih niko ne voli. Između ove dvije krajnosti nenabrojivo je mnoštvo osobnih, porodičnih, rodbinskih i prijateljskih interesa i hatura koje treba zadovoljiti. Time se, ruku na srce, dosadašnja politika gotovo isključivo bavila. Zbog toga i jesmo u situaciji u kojoj i kakvoj smo”.

Pisac pogovora nalazi kako „misao Kukavice ne miruje, jer misao mora živjeti.

Ne treba šutjeti

– Pokušavajući u svojim kolumnama naći odgovor za bh. realnost, on a priori odbija stavove po kojima Bosna nema perspektivu. On vjeruje u njenu perspektivu. On smatra da su „upravo stanovnici Bosne i Hercegovine njena jedina perspektiva… Neshvatljivo je, logički neodrživo, matematički netačno… da pola miliona penzionera i isto toliko nezaposlenih – bezmalo milion glasača – nisu u stanju izabrati vlast ili sebe dovesti na vlast!?“

Profesor Durmišević smatra kako Kukavica ne dozvoljava da njegov senzibilitet za ljude oko njega, društvo u kojem živi, zajednicu u kojoj obitava, državu/zemlju koja mu pripada, atrofira, jer „ne treba šutjeti, samo zahvaljujući šutnji i nedjelovanju dobrih svima ostalim se otvara prostor za djelovanje“.

Nije sluga politike i nema straha

– Njegova erudicija je zadivljujuća, on piše poput klasičnih enciklopedista. Autor odbija biti moralnim i intelektualnim izdajnikom, jer svoju savjest želi ukorijeniti u moralu i razumu. Onaj ko zastupa vrijednosti i nije sluga politike, nema straha, njegovi strahovi mogu biti samo vječne i metafizičke naravi – napisao je, između ostalog, profesor Durmišević u pogovoru za knjigu Edina Urjana Kukavice.

Share.

Comments are closed.