Općinska izborna komisija donijela je Odluku o konačnim rezultatima izabranih lista članova Savjeta MZ-a sa područja općine Ilijaš.

Utvrđuju se konačni rezultati kandidatskih lista:

1. MZ DRAGORADI
 Lista br. 1.     88 glasova 
1. Dilberović Denis
2. Dević Ismet
3. Hožbo Adnan
4. Carina Nazif
5. Čakal Hamid
 
2. MZ GAJEVI
 Lista br. 1.   189 glasova
1. Gljiva Mahir
2. Dervićević Ćazim
3. Čelik Edin
4. Ramić Damir
5. Rizvo Arnel
 
3. MZ KAMENICA
 Lista br. 1.   135 glasova
1. Šehić Akif
2. Zukić Rašid – Rašo
3. Balta Vejsil
4. Zukić Mufid
5. Balta Faruk 
 
4. MZ SREDNJE
 Lista br. 1.    260 glasova
1. Karavdić Adis
2. Čehajić Benaris
3. Herić Suad
4. Stomornjak Enez
5. Delić Sabahudin

 
5. MZ LJUBINA
 Lista br. 2.     91  glasova 
1. Tabaković Meho
2. Bešlija Hasib
3. Ilić Marijana
4. Bartula Goran
5. Smajlović Ahmed
 
6. MZ MALEŠIĆI
 Lista br. 1.    186 glasova 
1. Tabaković Senad
2. Pitarević Mehmed
3. Kardašević Mehidin
4. Bešlija Esad
5. Dervišević Verdina

7. MZ ILIJAŠ STARI
 Lista br. 3.    290 glasova
1. Redžo Benjamin
2. Zildžić Bahrija
3. Suljagić Almir
4. Pašagić Hasan
5. Pelto Almir
 
8. MZ ILIJAŠ GRAD
 Lista br. 3.      489 glasova
1. Hasić Kenan
2. Dervišević Fahrudin – Fudo
3. Nevaljalović Damir
4. Kondžić Almir
5. Buza Kenan

9. MZ LUKA
 Lista br. 1.      182 glasova
1. Brkić Elmin
2. Šehić Raif
3. Mešanović Samed
4. Durmić Elmir
5. Hrustemović Ado
 
10.  MZ MISOČA
 Lista br. 2.    322 glasova 
1. Kahriman Emrah
2. Mešetović Jasmin
3. Bilal Enes
4. Matoruga Mufida
5. Ćosić Alija
 
11.  MZ MRAKOVO
 Lista br. 2.     292 glasova 
1. Smajlović Mehmed
2. Aljić Almina
3. Šabanović Azmir
4. Herco Muhamed
5. Ćutura Adnan
 
12.  MZ PODLUGOVI 
 Lista br. 2.     345 glasova 
1. Gabeljić Safet
2. Pirić Aldin
3. Hamza Jasmin
4. Musić Kenan
5. Dedić Suada

13.  MZ LJUBNIĆI
 Lista br. 1.     189 glasova 
1. Alispahić Dževad
2. Alemić Nusret
3. Husejinović Selvir
4. Omanović Ćazim
5. Sinanović Adisa

14.  MZ LJEŠEVO
 Lista br. 1.    230 glasova
1. Masnopita Fuad
2. Fazlić Tarik
3. Mostić Emina
4. Habibović Haris
5. Masnopita Mahir

Share.

Comments are closed.