Na osnovu člana 23.,56. i 57. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/09 i 46-18), član 1. i 2. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata  („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 13/10) član 1.,2. i 6.Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata – prečišćeni tekst  ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/16) i Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj /akademskoj 2020./2021. godini („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 40/20) Općinski načelnik raspisuje konkurs:

Cijeli tekst konkursa dostupan je :

Share.

Comments are closed.