Povodom današnjih lokalnih izbora, Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo pozvao je građane da poštuju sve propisane higijensko-epidemiološke mjere koje će biti provođene i preduzete na svim biralištima.

Podsjećaju ih i da se tokom glasanja obavezno, striktno i odgovorno pridržavaju osnovnih mjera lične zaštite, a to su propisno korištenje zaštitne maske, držanje preporučene fizičke distance od najmanje dva metra, te vođenje računa o kontinuiranoj higijeni ruku. 

Također ističu da su na snazi i sve mjere propisane i naložene naredbom i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje se primjenjuju od 10. novembra 2020. godine, kao i one iz naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, čija primjena je do 20. novembra ove godine.

“Apelujemo na građane da se, dok čekajući u redovima za glasanje, posebno čuvaju bliskih međusobnih kontakata u smislu rukovanja, te okupljanja sa većim brojem osoba na jednom mjestu, jer upravo ove situacije nose veći rizik od eventualnog zaražavanja i širenja infekcije“, naglašavaju iz Kriznog štaba.

Posebno apeluju na osobe koje imaju neki od simptoma: suhi kašalj, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, dijareja, bolovi u grudima da obavezno ostanu u kućama i jave se svom porodičnom ljekaru, te u tom zdravstvenom stanju ne izlaze na birališta.

“Minimiziranjem svih rizika od širenja infekcije COVID-19 i ovakvim odgovornim postupanjem nećete zaštiti samo sebe, već i sve ljude oko sebe“, ističu iz Kriznog štaba.

Naglašavaju i kako je zajednički cilj omogućiti svima iskorištavanje ovog demokratskog prava, ali i da je sačuvano zdravlje najvažniji resurs svake zajednice.

Dodaju i kako smo u prethodnom periodu svjedoci pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, a jedan od uzroka je sigurno bilo i provođenje predizborne političke kampanje u kojoj su mnoge higijensko-epidemiološke mjere bile zanemarene.

Na kraju još jednom pozivaju građane Kantona Sarajevo na maksimalan oprez, te ističu da je jedini učinkovit način borbe protiv epidemije koronavirusa striktno pridržavanje propisanih mjera, lična odgovornost, te dobra saradnja i međusobno razumijevanje građana i zdravstvenih radnika.

Glasanje izbori

Kantonalni inspektori prate poštivanje epidemioloških mjera na biračkim mjestima

Tokom izbornog dana timovi sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo pratiće izborni proces na Lokalnim izborima 2020. godine u uslovima epidemije COVID-a 19 na području svih devet općina Kantona.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela Instrukciju o postupanju tijela za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima epidemije COVID-a 19 kojom je propisano uređenje biračkog mjesta uz poštivanje preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

Kako bi se osiguralo poštivanje propisane obavezne fizičke distance od najmanje 1,5 m i spriječila koncentracija većeg broja ljudi na biračkom mjestu, veoma je važno kontrolisati protok birača.

Članovi biračkog odbora, gdje je to moguće, dužni su osigurati ulazak birača na jedna, a izlazak na druga vrata.

Član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu dužan je osigurati da broj birača koji može ući na biračko mjesto u jednom trenutku, odgovara broju glasačkih kabina, dok je ispred ulaza na biračko mjesto potrebno osigurati dovoljno prostora kako bi birač koji izlazi bio najmanje 1,5 m udaljen od birača koji ulazi, i obrnuto, saopćeno je.

Birači koji u hodniku čekaju u redu za glasanje trebaju biti fizički distancirani jedan od drugog minimalno 1,5 metar, što je dužan osigurati za to zadužen član biračkog odbora, kao i učiniti dostupnim sredstvo za dezinfekciju, kako bi birači mogli izvršiti dezinfekciju ruku prije i nakon glasanja.

Svi birači dužni su se pridržavati propisane fizičke distance, izbjegavati fizički kontakt i obavezno nositi zaštitne maske, osim prilikom utvrđivanja identiteta kada su je dužni skinuti, vodeći računa o propisanoj fizičkoj distanci, jer u suprotnom, prema Instrukciji CIK-a, neće moći biti evidentirani za glasanje.

Ispred ulaza na biračko mjesto, član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda, dužan je beskontaktno izvršiti mjerenje tjelesne temperature birača, te ukoliko ustanovi da je povišena, dužan je birača uputiti u posebnu glasačku kabinu koja će nakon izvršenog glasanja biti detaljno dezinficirana i očišćena.

Povišenom tjelesnom temperaturom smatra se temperatura od najmanje 37,2 stepeni.

Share.

Comments are closed.