Prema podacima matične evidencije općine Ilijaš u protekloj 2020. godini vršeni su upisi u matičnu knjigu rođenih, umrlih i vjenčanih. Matični ured je redovno obavljao svoje poslove i nije bilo prekida rada s obzirom na epidemiološku situaciju. Niti jedno vjenčanje nije odgođeno ili prolongirano,  kako su to pojedine općine radile.

Za 2020. godinu broj upisa je sljedeći:

 U matičnu knjigu rođenih izvršena su  ukupno 282 upisa, što je 43 upisa manje u odnosu na 2019. godinu. Od ukupnog broja u matičnom uredu u Srednjem izvršeno je 28 upisa rođenja.

U matičnu knjigu umrlih izvršena su ukupno 234 upisa  što je u odnosu na 2019. godinu više za 32 upisa.  Od ukupnog  broja,  broj upisa u matičnu knjigu umrlih u Srednjem je 40.

Ukupan broj vjenčanja  je bio 155 što je za 30 manje u odnosu na prošlu godinu, obavještavaju iz Matičnog ureda Općine  Ilijaš.

 

Share.

Comments are closed.