Početak druge faze zajedničkog projekta između Vlada Švedske i Švicarske, koju provodi UNDP u BiH

Zvanično je započela druga faza projekta „Jačanje uloge lokalnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini“ sa predstavnicima švicarske i švedske vlade koji potpisuju sporazum o sufinansiranju projekta.

Projekat Jačanje uloge lokalnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini nastavlja sa svojim aktivnostima oko 18 miliona BAM vrijednoj drugoj fazi, u koju će biti uključeno 200 mjesnih zajednica i 40 jedinica lokalne samouprave širom zemlje, a koji će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života 400.000 ljudi. Projekat MZ zajednički je projekat vlade Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH.

Mjesne zajednice su najmanja upravna jedinica za neposredni angažman vlasti sa građanima u Bosni i Hercegovini. Projekat MZ pomaže građanima da se aktivno uključe u javni život u BiH povećavajući njihovo demokratsko sudjelovanje i odgovornost u lokalnim zajednicama. Istovremeno, projekat podržava jačanje upravljanja zajednicom za postizanje performansi usredsređenih na ljude i rodno osjetljive rezultate, podsticanje lokalnog razvoja vođenog u zajednici i kataliziranje demokratske transformacije na lokalnom nivou.

 Švicarska već dugi niz godina sarađuje s općinama u Bosni i Hercegovini, ali projekat podrške Mjesnih zajednica (MZ) ide korak dalje. Ovaj projekat ima stvarni uticaj na svakodnevni život ljudi u naseljima u kojima žive – na nivou susjedstva. Zahvaljujući njemu, lokalne zajednice postale su mjesto na kojem građani i građanke  mogu izraziti svoju zabrinutost, uključiti se u dijalog i učestvovati u lokalnom razvoju. Kao građanka Švicarske, zemlje koja se zalaže za direktnu demokratiju, sretna sam što se i glas građanki i građana Bosne i Hercegovine uvažava. Oni sarađuju sa općinama i imaju uticaj na to na šta se novac troši. Učestvju u donošenju odluka o tome da li će se sredstva trošiti na bolju uličnu rasvjetu, obnovu škola, pristup kvalitetnoj vodi ili rekonstrukciju autobusnih stajališta . Uz dodatnih 200 mjesnih zajednica koje će učestvovati u drugoj fazi projekta, koja počinje danas, takva vrsta angažmana će se zasigurno i dalje nastaviti.“ rekla je direktorica za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH, Barbara Dätwyler Scheuer.

 „Veliko nam je zadovoljstvo dati doprinos novoj fazi Projekta jačanja mjesnih zajednica. Švedska osigurava dodatnu podršku od gotovo 3 miliona eura. Zašto to radimo? Naime, smatramo da su mjesne zajednice jedinstven mehanizam učešća građana. Djeluju na području cijele zemlje i građanima pomažu da izraze svoje zabrinutosti i kanališu potrebe prema donosiocima odluka na lokalnom nivou. Ovo je u potpunosti i u skladu s prioritetima razvojne saradnje Švedske u Bosni i Hercegovini na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno će to biti i dobar alat u ovim vremenima COVID-a da se usmjere potrebe građana i pomogne onima u stanju potrebe.“, rekao je Torgny Svenungsson, Direktor odjela za razvojnu saradnju, Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH je izdvojila “Veliko nam je zadovoljstvo započeti s drugom fazom projekta, zajedno s Švedskom i Švicarskom. U ovoj fazi ćemo raditi s većim brojem mjesnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Od glavnih rezultata u ovoj fazi očekujemo bolje usluge u zajednici, rad sa socijalno ugroženima, bolju komunalnu infrastrukturu i generalno, snažnije veze u zajednici.”

Drugu fazu projekta provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Ministarstvom za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta, entitetskim savezima opština i gradova, te lokalnim samoupravama, mjesnim zajednicama i organizacijama civilnog društva.

Izvor: ba.undp.org

Share.

Comments are closed.