Načelnik Općine Ilijaš  Akif Fazlić obišao je Misoču i radilište na regulaciji i uređenju korita rijeke. Ovom prilikom je iskazao zadovoljstvo kvalitetom i dinamikom izvođenja radova na ovom lokalitetu te benefitima koje će donijeti realizacija ovog projekta. Naselje Misoča sve više se urbanizira a tome je značajno doprinijelo uređenje korita rijeke Misoče na potezu kod džamije između dva mosta.

U ovoj godini u Misoči je planirana i rekonstrukcija dva lokalna puta za Dediće i Milakov Do za koje je obezbijeđeno 200.000,00 KM. Nažalost zbog dugih procedura i žalbenih postupaka još

uvijek nije potpisan ugovor sa izvođačem radova. Načelnik Fazlić je kazao da očekuje da će u narednih petnaestak dana doći do potpisivanja ugovora čime će biti rezervisana navedena sredstva a dinamika

izvođenja radova će ovisiti o vremenskim uslovima.

Na kraju načelnik je podcrtao da se trenutno na području općine Ilijaš realizuje veliki broj projekata i da zbog korona virusa nije izgubljen nijedan projekat.

Značajnom podrškom Vlade KS i odgovornim upravljanjem općinskim budžetom,unatoč značajnom padu javnih prihoda,  obezbjeđena je realizacija svih ovih projekata.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.