srijedu, 29. januara 2020. godine, u 10:00 sati planirana je 38. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red  planirane su 23. tačke, a između ostalih, izdvajamo :  Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019. godinu,  Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2019. godinu; Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove.

Vijećnici će odlučivati i o : Prijedlogu Odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2020. godinu, kao i Prijedlogu Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2020. godinu, te Prijedlogu  Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađenog građevinskog zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2020. godinu.  Mnoštvo tačaka odnosi se na odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Planirano je i razmatranje  Nacrta Odluka o:

a) usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Ljubnići-QTR-BS” Ilijaš;

b) provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Ljubnići-QTR-BS” Ilijaš;

 Nacrtu Odluka o:

a) usvajanju Regulacionog plana “Srebrenički arboretum”;

b) provođenju Regulacionog plana “Srebrenički arboretum”;

Predzadnja tačka  38. sjednice je usvajanje Prijedloga Zaključka kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM na ime pomoći licima koja se  nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš

Za sami kraj predviđeno je primanje k znanju  Informacije o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za 2019. godinu.

Share.

Comments are closed.