Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da svoje naknade mogu podići sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.094.127,96 KM na ime naknada navedenim korisnicima za august 2020. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.182 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad, te refundaciju ljekarskih pregleda.

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići augustovske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.432 korisnika.

Ukupno uplaćenih sredstava za ovu namjenu je 1.117.322,80 KM.

Share.

Comments are closed.